Opieka techniczna

Opieka techniczna

Objęcie przez nas opieką techniczną Państwa firmy czy instytucji oznacza stały nadzór nad powierzonym sprzętem i oprogramowaniem. Dbamy o bezawaryjną pracę, a w przypadku wystąpienia problemów technicznych reagujemy możliwie najszybciej.

Usługę opieki technicznej realizujemy po zawarciu umowy z kontrahentem. Podmioty objęte opieką mają bezwzględne pierwszeństwo w przypadku wystąpienia awarii. W momencie zgłoszenia problemu upływają maksymalnie 24 godziny do naszej bezpośredniej interwencji, zwykle jednak interweniujemy w przeciągu maksymalnie kilku godzin. Wiele problemów rozwiązujemy poprzez pracę zdalną.

Ten sposób korzystania z naszych usług jest najbardziej bezpieczny i gwarantuje naszym klientom największą niezawodność. Rozliczenia za usługi dokonywane są w formie miesięcznego ryczałtu, co gwarantuje pełną gotowość do podjęcia przez nas interwencji.

 

Zobacz też:

Wsparcie techniczne     Usługi dodane     Szkolenia     Doradztwo

Strefa klienta

Staned.com

Sprawujemy stałą opiekę nad systemami informatycznymi. Dbamy o bezawaryjną i stabilną pracę. Reagujemy w przypadku problemów technicznych i przywracamy normalną pracę.